VÄLKOMMEN TILL LARSSON CONSULTING
 


Larsson Consulting är ett företag med bred kunskapsbas och stor internationell erfarenhet som arbetar inom områdena avancerad teknik, projektledning och metodik, samt marknadsföring.

Låt Larsson Consulting bli Din partner för att hjälpa organisationen att växa och utvecklas inom dessa områden.
Larsson Consulting startade 1996. Genom att kombinera en bakgrund inom universitetsvärlden med en gedigen industrierfarenhet har företaget sedan dess tillfört kunskap inom teknik och ledarskap till ett flertal företag.

Vi arbetar med tekniska utredningar och utvärderingar, offertarbeten och –analyser, projektledning och utbildning i projektrelaterade frågor samt med marknadsföring av teknikintensiva produkter.

Larsson Consulting - 5:e Villagatan 9A, 653 41 Karlstad - Tel: 054-240842 - Mobil: 0705-240842 -
E-post